جریمه 100 برابری تعرفه برق

اخبار تماشایی
منتشر شده در 12 تیر 1403

مدیر عامل توانیر: 


با کشف هر دستگاه استخراج رمز ارز غیر قانونی یک میلیون پاداش دریافت کنید.

دیدگاه کاربران