دکلمه غزل عاشقانه ( دیگر نمی خواهم تو را )

اشعار معین تبریزی
منتشر شده در 21 تیر 1398

#### روزی می آیی پیش من بینم پشیمان گشته ای


#### بهر دل تنهای خود دنبال یاران گشته ای


#### معین تبریزی

دیدگاه کاربران