حضور مادر 80 ساله در اولین ساعات راهپیمایی 22 بهمن

اخبار تماشایی
منتشر شده در 22 بهمن 1398

حضور یک مادر 80 ساله در اولین ساعات راهپیمایی 22 بهمن:


شهدا جانشان را در مسیر انقلاب گذاشتند سرمای هوا که چیزی نیست.

دیدگاه کاربران