کدخدایی: مصوبه عدم بکارگیری بازنشستگان در موعد مقرر اجرا خواهدشد

اخبار تماشایی
منتشر شده در 24 شهریور 1397

سخنان سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در مورد قانون عدم بکارگیری بازنشستگان

دیدگاه کاربران