روباه در دانشگاه صنعتی شریف

خبر از ما
منتشر شده در 21 آبان 1399

بدنبال خلوت شدن دانشگاه و عدم حضور دانشجویان روباه‌‌ها در معابر دانشگاه شریف رفت و آمد پیدا کردند!

دیدگاه کاربران
<