بسته شدن پنجره نقل و انتقالات کدام تیم بهتر عمل کرد؟

ورزش تماشایی
منتشر شده در 29 آبان 1399

ساعت 24 شب گذشته مهلت نقل و انتقالات پنجره تابستانی لیگ برتر به پایان رسید و درب سازمان لیگ بسته شد.

دیدگاه کاربران