۶ کارگردانی که کار با آنها دیوانگی است

FilmMilm
منتشر شده در 05 شهریور 1396

تاریخ سینما پر از فیلمسازهای وسواسی، سخت گیر و گاهی اوقات کاملاً دیوانه است. وبسایت watchmojo به معرفی ۱۰ فیلمسازی پرداخته که کار کردن با آن ها بسیار دشوار است. هفدانگ در این ویدئو به شش کارگردان از این لیست ده نفره پرداخته است. www.hafdang.com

دیدگاه کاربران