اکبر عبدی چگونه نقش "روحانی" در فیلم رسوایی را پذیرفت؟

خبرگزاری تسنیم
منتشر شده در 26 آبان 1400

اکبر عبدی چگونه نقش "روحانی" در فیلم رسوایی را پذیرفت؟

دیدگاه کاربران