پرونده تحریم ها در شورای امنیت سازمان ملل

اخبار تماشایی
منتشر شده در 06 فروردین 1399

روحانی در جلسه هیئت دولت : در شرایط فراگیری کرونا همه تحریم ها باید برداشته شود.

دیدگاه کاربران