فرهنگ و سنن قزاق های روسیه

رنگین کمان
منتشر شده در 27 تیر 1396

قصد داریم با حیرت انگیزترین جنبه های زندگی در بزرگ ترین کشور دنیا آشنا شویم. در این برنامه به احیای فرهنگ و سنت های کازاک ها Cossacks یا قزاق های جنوب روسیه می برد.

شهر" پی تی گورسک" در جنوب روسیه است و شهرتش را مدیون چشمه های آب معدنی اش است. از زمانهای قدیم، خیابانهای این شهر شاهد حضور سربازان قزاق بوده است.

امروزه، فرهنگ قومی بومی این قزاقها درمناطق مختلف روسیه به چشم می خورد.

دیدگاه کاربران