نقش عنصر نیتروژن در گیاهان

ترمه سبز طبیعت (نوناگرین پلنت)
منتشر شده در 30 مرداد 1399

نیتروژن جزئی از ویتامین ها اسیدهای آمینه و سیستم های انرژی درون گیاه است که پروتئین های آن را تشکیل می دهند. بنابراین نیتروژن مستقیما مسئول افزایش میزان پروتئین در گیاهان است.کمبود نیتروژن و کلروفیل به این معنی است که گیاه از نور خورشید به عنوان یک منبع انرژی برای انجام کارهای اساسی نظیر جذب مواد مغذی استفاده نمی کند.نیتروژن برای سنتز کلروفیل ضروری است و به عنوان بخشی از مولکول های کلروفیل در فتوسنتز دخیل است. اینستاگرام: nona_greenplanet@ . 09197047484

دیدگاه کاربران