آداب و احکام | نیت برای چند غسل

شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام
منتشر شده در 27 مرداد 1399

آداب و احکام نیت برای چند غسل | محمد فراهانی / تهیه شده در شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام * پل های ارتباطی: https://www.instagram.com/beitolabbastv https://www.youtube.com/beitolabbastv https://www.telegram.com/beitolabbastv https://www.beitolabbas.tv

دیدگاه کاربران