فیلم جراحی بینی استخوانی

دکتر رویا لطفی یگانه - جراح پلاستیک بینی

افرادی که می خواهند جراحی بینی استخوانی طبیعی انجام دهند باید نزد بهترین جراح بینی طبیعی بروند تا به نتیجه دل خواه برسند.جهت تعیین وقت مشاوره و مراجعه به دکتر رویا لطفی یگانه جراح بینی با شماره 09022023439 تماس بگیرید. همچنین برای ارتباط با دکتر به آدرس اینستاگرام مراجعه نمائید. https://drlotfiyeganeh.ir/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c/

دیدگاه کاربران