کرونا تا ده‌ها سال در کنار ما خواهد ماند

خبر از ما
منتشر شده در 12 مرداد 1399

مردانی عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا: کرونا تا ده‌ها سال در کنار ما خواهد ماند برنامه ریزی‌ها برای آینده باید با توجه به این واقعیت صورت پذیرد.

دیدگاه کاربران