افزایش سه برابری قربانیان گرما در کره جنوبی

اخبار تماشایی
منتشر شده در 12 مرداد 1402
دیدگاه کاربران