بارگذاری آسانسور: آیا نیازی به اعمال بار آسانسور به سازه اصلی وجود دارد؟

رسانه مهندسی عمران سبز سازه
منتشر شده در 16 مهر 1398

آموزش محاسبه بار آسانسور و بارگذاری و طراحی آن در ایتبس به همراه بیان اصول اجرایی آسانسور و پاسخ به سوالتی نظیر : آیا بار آسانسور صرفا از طریق شاسی آن به پی منتقل می شود و نیازی به اعمال آن به سازه اصلی وجود ندارد؟


برای دریافت کامل این آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید:


https://sbz.one/apr37

دیدگاه کاربران