وضعیت بازار بوقلمون + دوفاکتور مهم جهت موفقیت در پرورش بوقلمون

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

در این زمینه تیم مینی سالن خرید تضمینی دارد و حتی می توانید خیلی از محصولات را با استفاده از مشاوره هایی که در مینی سالن می گیرد پیش فروش کنید


آدرس سایت:


minisalon.ir


آدرس ویدئو:


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/424-bazarbughalamun.html


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن

دیدگاه کاربران