رئیسی: وزارت صنعت و تعزیرات بازار را کنترل کنند

ترنج
منتشر شده در 23 اردیبهشت 1398

🔹 لازم است وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی اقداماتی عاجل برای کنترل بازار صورت دهند. 


🔹مقام معظم رهبری بر همه قوای کشور اتمام حجت کردند و اختیارات کافی را داده اند امروز نوبت مسئولین است

دیدگاه کاربران