زن ها چگونه عاشق می شوند

ققنوس سافت
منتشر شده در 08 خرداد 1398

سلین سیاما، نئومی مرلنت و والریا گولینو با حضور در نشست خبری به پرسش خبرنگاران درباره نحوه ساخت فیلم «پرتره ی بانویی در آتش» پاسخ دادند.

www.arttalks.ir

دیدگاه کاربران