کلیپ اربعین 1400 (امام حسین ع و امام زمان عج)

به سوی نور
منتشر شده در 28 شهریور 1400

خیال می کنیم جا مانده ایم! خیال می کنیم مسیر راهپیمایی اربعین به روی ما بسته شده! اما حقیقت این است که خدا مسیر این رودخانه پرخروش را به سمت جهان مجازی هدایت کرده است!می دانید چرا؟؟چون فضای مجازی جبهه اصلی نبرد آخرالزمان است!جبهه اصلی نبرد امام زمان در آخرالزمان همین فضای گسترده و نافذی است که ما آن را مجازی نامیده ایم و کنار گذاشته ایم شاهراهی که به اندازه راه کربلا مهم و حقیقی است زیرا مسیری  است که از میان مغز و دل آدمهای آخرالزمان عبور می کند و طرح خداوند  است که نبرد آخرالزمان نبرد نهایی خیر و شر و پیروزی امام زمان ابتدا در این فضا اتفاق بیافتد و آن حکیم راست گفت که ظهور حضرت ابتدا در جمجمه هاست حال آنکه عده ایفقط انتظار ظهور از جمعه ها دارند!

دیدگاه کاربران