به کرم تو محتاجم وسط این گرفتاری ...

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 20 شهریور 1400
دیدگاه کاربران