آزاده نامداری در آخرین مصاحبه اش چه گفت؟

تک شو
منتشر شده در 08 فروردین 1400

در مصاحبه آزاده نامداری با خبر فوری چه جیزی را بیان کرد که ممکن است باعث مرگش شده باشد

دیدگاه کاربران