اگر در فضا لباس مخصوص نداشته باشید؟

وب گرد
منتشر شده در 30 آذر 1396

در شرایط فاقد هوا و تحت فشار صفر بدن انسان نمی تواند مدت زیادی را بدون تجهیزات و لباس مناسب دوام بیاورد و این یک واقعیت غیر قابل انکار است، ولی در صورتیکه بدن انسان در چنین شرایطی قرار بگیرد چه رخ خواهد داد؟ اگر می خواهید پاسخ این سئوال را بدانید حتما این ویدئو را ببینید.

دیدگاه کاربران