ماجرای واقعی قتلهای وحشتناک مزرعه هینترکایفک! (مستند کوتاه ترسناک) زیرنویس+توضیحات

پرونده های مرموز
منتشر شده در 15 بهمن 1398

در هینترکایفکمزرعه کوچک در شمال مونیخدر1922شش عضو خانواده بطرز فجیعی با ضربه کلنگ به سرشان کشته شدند.کشاورز ردپایی در برف دید که بطرف منزلش میامداما به خانه نرسیده بود.او روزنامه ای یافت که متعلق به70سال قبل بود.آنها صداهای عجیبی در شیروانی شنیدند.خدمتکار از آنجا رفتچون میگفت بارها ارواح را دیده.همانروز خدمتکار جدید آمداما همراه کل خانواده شامل والدین و فرزندان 37_7و2ساله در اسطبل بقتل رسید.پسر7ساله زخمی شداما از وحشت سکته کرد.این پرونده تا2007در جریان بوداما هرگز کشف نشد!


تحلیل و توضیح بیشتر همراه با فیلم سینمایی مربوط به همین حادثه :تلگرام Secretfiles@

دیدگاه کاربران