اشکالات ساختاری تیم امید از زبان امیرحسین پیروانی

ورزشی
منتشر شده در 28 دی 1398

مصاحبه اختصاصی آنتن با حمید استیلی و امیرحسین پیروانی کادر فنی تیم ملی امید پیرامون حواشی گذشته و صعود نکردن به المپیک

دیدگاه کاربران