تصنیف "ارغوان" از محمد رضا لطفی و هوشنگ ابتهاج

بامزه ترین ها
منتشر شده در 08 شهریور 1396

تار نوازی بی نظیر مرحوم استاد "لطفی" و شعر زیبای استاد ابتهاج (ه الف سایه) را ببینید و از این موسیقی اصیل لذت ببرید.

دیدگاه کاربران