اشک‌های دختر دوساله برای یک دایناسور

شبکه ویدئوهفت
منتشر شده در 10 مهر 1396

▪️فارغ از تمامی اخبار تلخ ، این ویدئوی کوتاه را ببینید که یک مادربزرگ از احساسات لطیف نوه دوساله اش گرفته است

دیدگاه کاربران