واکنش ها به احتمال تعویق المپیک به دلیل ویروس کرونا

sports
منتشر شده در 06 فروردین 1399

ازی های المپیک یا المپیاد ورزشی به جشنوارهه ورزشی ای گفته می شود که به عقیده باستان شناسان و تاریخ نویسان در یونان باستان به انجام می رسیده و در اواخر قرن 19 میلادی ازنو احیا شد. در دوره باستان جشن ها در ابتدا جنبه مذهبی داشته و برای ادای احترام به زئوس (پادشاه خدایان یونان) در صحن مربوط به او در المپیا برگزار می شد. در یونان باستان شرکت کنندگان متشکل از مردانی که ثروت و وقت کافی داشتند که به تمرین ورزشی بپردازند بودند. پس از احیا مسابقات در دوران مدرن تا دهه هفتاد قرن بیستم میلادی شرکت کنندگان حتما می بایست ورزشکاران غیر حرفه ای می بودند ولی در طی دهه هشتاد قرن بیستم درها به روی ورزشکاران حرفه ای هم باز شد. بعد از گذشت سال ها از احیا شدن المپیک تبدیل به معتبرترین و بزرگترین رویداد ورزشی در سراسر جهان شد. امروزه بسیاری از ورزشکاران آرزوی شرکت و مدال آوردن در المپیک را دارند.

دیدگاه کاربران