قدردان زحمات جامعه پزشکی و سلامت هستیم

Noko.ir
منتشر شده در 06 فروردین 1399

همیشه باید قدر دان جامعه پزشکی باشیم.


پزشکان پرستاران ماماها و تمام پرسنل جامعه پزشکی در خط اول #مقابله_کرونا ایستاده اند تا مردم احساس آرامش کنند.


این تشکر نه فقط برای این دوران سخت دنیا و کشور است که در تمام روز های سال تعطیل و غیر تعطیل همواره برای سلامت جامعه زحمت می کشند.


#نوکو سعی دارد با این ویدیو کوچکترین جوابی برای زحمات بدون چشم داشت پزشکان داشته باشد.


ما تمام سلامت و زندگی خود را مدیون دستان شما هستیم.


با امید عبور از این بحران و دیدن خنده روی لب های تمام شما عزیزان

دیدگاه کاربران