دستگیری فروشندگان آمپول تقلبی کرونا

اخبار تماشایی
منتشر شده در 22 شهریور 1399

بازپرس شعبه ششم دادسرای شهریار گفت : متهمان فروش آمپول تقلبی کرونا در شهریار دستگیر شدند.


 محمد سعید پور سعید افزود :متهمان با اغفال خانواده های بیماران کرونایی بد حال اقدام به فروش این نوع امپول ها می کردند .


وی گفت : هر کدام ار این امپول ها به مبلغ 45 میلیون تومان و حتی بیشتر به شهروندان در مناطق مختلف استان تهران فروخته شده است .


وی با بیان اینکه فوت هیچ یک از این بیماران در این خصوص گزارش نشده است اما یک نفر از انها فوت کرده که مشخص نیست به علت تزریق این امپول باشد یا خیر  گفت : تا کنون بیش از 12 شاکی در این خصوص مراجعه کرده اند


بازپرس گفت : تا کنون شش نفر دراین رابطه دستگیر و در اختیار دستگاه قضا هستند .

دیدگاه کاربران