چقدر برای زکات فطره پرداخت کنیم؟

اخبار تماشایی
منتشر شده در 03 خرداد 1399

امشب چقدر برای زکات فطره پرداخت کنیم؟


🔹آیت الله امامی کاشانی پاسخ می‌دهد.

دیدگاه کاربران