هشداری که شنیده نشد!

اخبار تماشایی
منتشر شده در 28 خرداد 1399

اکنون که موج اعتراضات علیه رفتارهای استعماری به‌ویژه نژادپرستی از امریکا به فرانسه رسیده است مروری بر هشدار چند سال قبل "ژاک شیراک" (رئیس‌جمهور اسبق فرانسه) که شامل اعترافی تاریخی نیز می‌باشد خالی از لطف نیست.

دیدگاه کاربران