نقش عنصر روی در گیاهان

ترمه سبز طبیعت (نوناگرین پلنت)
منتشر شده در 30 مرداد 1399

گیاه جهت سنتز پروتئین و تنظیم رشد نیازمند روی می باشد. کاهش تولید هورمون که در نتیجه کمبود روی اتفاق می افتد موجب کوتاه شدن میانگره ها و کوتاه شدن برگ ها میشود.روی در گیاه بسیار کم تحرک است بنابراین علائم اولیه کمبود آن در برگ های جوان ظاهر می شود.روی به سنتز مواد رشدی گیاه و سیستم های آنزیمی کمک میکند و برای بهبود برخی واکنش های متابولیکی که در مراحل اولیه رشد گیاه حیاتی هستند ضروری می باشد.با افزایش PH خاک میزان در دسترس بودن روی نیز کاهش می یابد.

اینستاگرام: nona_greenplanet@ - 09197047484

دیدگاه کاربران