دنیای جالب و دیدنی حیات وحش

رنگین کمان
منتشر شده در 23 دی 1396

حیات وحش به کلیه جانداران ازقبیل پستانداران، پرندگان، خزندگان و دوزیستان گفته می‌شود که به صورت وحشی و طبیعی بدون دخالت یا کمک انسان

برروی کره زمین زندگی کرده و آب و خوراک خود را خود تأمین می‌کند. البته حیات وحش شامل تمام گیاهان و در واقع جاندارنی که بدون دخالت انسان زندگی می‌کنند میشود.

دیدگاه کاربران
تاریخ نگار -

☹️☹️☹️☹️