دانلود نرم افزار مدیریت مراکز سالمندان رادیکال

مرجع کالاهای دانلودی
منتشر شده در 04 مهر 1398

### نرم افزار مدیریت مراکز سالمندان رادیکال


#### اطلاعات مرتبط با سالمندان در نرم افزار مدیریت مراکز سالمندان رادیکال:


  • امکان تعریف علت های مراجعه سالمندان جهت ثبت در پرونده سالمندان
  • امکان ثبت سوابق پزشکی از قبل تعیین شده باتوجه به تخصص و حوزه فعالیت مرکز جهت درج در پرونده سالمند
  • امکان گروه بندی سالمندان
  • امکان تفکیک سالمندان بر اساس نوع پذیرش
  • سیستم تشکیل پرونده سالمندان به همراه اطلاعات کامل و تکمیلی با اختصاص شماره پرونده و ثبت سوابق پزشکی
  • امکان درج انواع تصاویر مربوط به دوره درمانی آزمایشات و یا سوابق پزشکی سالمند
  • امکان تعریف انواع تعرفه های خدمات قابل ارائه در مرکز با قابلیت گروه بندی خدمات

امکان تعریف کارکنان شامل پزشکان خدمت دهندگان و پرسنل


لینک دانلود مجموعه

دیدگاه کاربران
<