کلیپ محرم کودکانه : مقتل خوانی 14

برنامه کودک
منتشر شده در 10 شهریور 1398

انیمیشن دیدنی مقتل خوانی حکایت جانسوز از عاشورا این قسمت در مورد آشنایی با شخصیت ملعون و پلید شمر بن ذالجوشن ملعون .

دیدگاه کاربران