به علت فیلتر شدن تلگرام سامانه ای تحت عنوان اپلیکیشن مشاغل ایجاد شده است توسط تیم تحقیقاتی مینی سالن

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

به علت فیلتر شدن تلگرام سامانه ای تشکیل شده به اسم اپلیکیشن مشاغل که شما می توانید با افراد مختلف آنجا آشنا شوید و اگر هم خودتان تجربیاتی دارید که می خواهید در اختیار سایرین قرار دهید این امکان برای شما فراهم اس


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن


آدرس ویدئو:


minisalon.ir

دیدگاه کاربران