دعای روز 12 ماه مبارک رمضان

ترنج
منتشر شده در 28 اردیبهشت 1398

بسم الله الرحمن الرحیم


اللهم زینی فیه بالستر والعفاف واسترنی فیه بلباس القنوع والکفاف واحملنی فیه علی العدل والانصاف وامنی فیه من کل ما اخاف بعصمتک یا عصمه الخائفین


خدایا زینت ده مرا در آن با پوشش و پاکدامنی و بپوشانم در آن جامه قناعت و خودداری و وادارم نما در آن بر عدل و انصاف و آسوده‌ام دار در آن از هر چیز که می‌ترسم به نگاهداری خودت ای نگه‌دار ترسناکان.

دیدگاه کاربران