هشدار 50 کارشناس: زمین کم است

اخبار تماشایی
منتشر شده در 30 بهمن 1400

از آنجا که بشر بخش زیادی از زمین ها و خشکی های سراسر جهان را بیش از اندازه مورد بهره برداری قرار داده استفاده از خشکی ها و زمین ها به شیوه ای موثر و سازگار با محیط زیست به انتخابی دشوار برای انسان تبدیل شده است. این پیام 50 متخصص شاخص در جهان است که به مطالعه درباره اهمیت خشکی برای مقابله با چالش های بشر پرداخته اند. آنها می گویند بشر باید حقیقت کمبود زمین و خشکی را قبول کند و به دنبال راه های بهتری باشد اتفاقی که نیازمند گفتگو میان کشورهای مختلف در این رابطه است.

دیدگاه کاربران