آغاز واکسیناسیون معتادان

خبر از ما
منتشر شده در 09 شهریور 1400

اسکندر مومنی دبیر ستاد کل مبارزه با مواد مخدر: با همکاری وزارت بهداشت سازمان زندان ها سازمان غذا و دارو و بهزیستی کار واسیناسیون معتادان آغاز شده است. تا روز گذشته بیش از 10 هزار نفر واکسینه شدند و این روند ادامه دارد.

دیدگاه کاربران