زیر سقف متبرک دارالحجه مبدا زندگی و بازگشت به زندگی شد.

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 23 تیر 1400

زیر سقف متبرک دارالحجه مبدا زندگی و بازگشت به زندگی شد.

دیدگاه کاربران