درگیری شدید خداداد عزیزی در لیگ آمریکا سال 2000

sports
منتشر شده در 27 شهریور 1399

درگیری شدید خداداد عزیزی در لیگ آمریکا (MLS) سال 2000. عزیزی در آن زمان لباس سن خوزه ارث کوئیکز آمریکا را بر تن داشت و با مدافع تیم کانزاس سیتی درگیر شد که در انتها از سوی داور مسابقه اخراج شد

دیدگاه کاربران