تهیه کننده سریال آقازاده : باید درباره " صیغه " در سریال حرف می‌زدیم

حاشیه
منتشر شده در 30 شهریور 1399

تهیه کننده سریال آقازاده: باید درباره یک حکم الهی [صیغه] در سریال آقازاده حرف می‌زدیم


🔹در قسمت های بعدی آقازاده مشخص می‌شود که تاثیر لقمه از تاثیر نطفه خیلی بیشتر است.

دیدگاه کاربران