قیمت پیچ و رولپلاک نما,شرکت دیان راپل

دیان راپل
منتشر شده در 28 بهمن 1397

### پیچ رولپلاک نما, پیچ رولپلاک نمای ساختمان, پیچ رولپلاک سنگ, بدون داربست با طناب


### ROPE ACCESS


عمل پیچ رولپلاک نما با بکارگیری پیچ 5 سانتی متری گالوانیزه و رولپلاک مخصوص سنگ و با بتونه همرنگ سنگ انجام میشود


پیچ رولپلاک نما ;


 


مقاوم سازی سنگ نمای ساختمان(پیچ رولپلاک سنگ) بدون داربست با طنابانجام پذیر میباشد


## برای اقدام به پیچ رولپلاک سنگ نما ی ساختمان باید به موارد زیر دقت نمود


1-رنگ سنگ نما و جنس سنگ نما


2-کیفیت سنگ و رگهای موجود در سنگ


3-پهنای سنگ(قطر سنگ) ابعاد سنگ


4-نوع سنگ کاری در نما


5-کیفیت مصالح پشت سنگ


http://dianrappel.com


09109921634

دیدگاه کاربران