چرا افراد شایسته نمی توانند کاندیدای ریاست فدراسیون شوند؟

ورزشی
منتشر شده در 25 بهمن 1398

گفتگوی اختصاصی سایت آنتن با صادق درودگر رئیس اسبق کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی ایران

دیدگاه کاربران