نبرد نیتروژن مایع و قفل فلزی!

کاوشگر
منتشر شده در 24 بهمن 1398

آزمایش های علمی بی نظیر با نیتروژن مایع


نیتروژن مایع یا Liquid Nitrogen که به اختصار LN2 نامیده می شود فرم مایع گاز نیتروژن خالص می باشد. نیتروژن مایع در اثر تقطیر جز به جز هوا بدست می آید و عموما در کارخانه های تولید گازهایی نظیر CO2 و O2 تولید می شود. این مایع بی رنگ بدون بو و دارای چگالی 807Kg/m3 (حدودا 20% سبکتر از آب در حجم برابر) می باشد.

دیدگاه کاربران