روحانی: کاری کردیم که همه دنیا ترامپ را محکوم کنند

اخبار تماشایی
منتشر شده در 26 دی 1398

روحانی: وقتی ترامپ از برجام خارج شد اگر ما خارج می شدیم تحریم بین المللی شده بودیم. از برجام خارج نشدیم کار درستی کردیم و کاری کردیم تمام دنیا ترامپ را محکوم کنند.

دیدگاه کاربران