5 اتفاق خشن و عجیب در جاده ها که شکار دوربینها شدند! (مستند کوتاه) شامل توضیحات

پرونده های مرموز
منتشر شده در 25 دی 1398

5_تعقیب موبایلی:فرار راننده جوان سیاهپوستی از دست پلیسدرحالیکه فرارش را با موبایلش ضبط میکند!


4_راهنما بزن:حرکت عجیب و زشت زنی جوان با پلیسی که برای راهنما نزدنمتوفقش کرد!


3_کامیون علیه کامیون:درگیری خشن دو راننده کامیون کنار جاده!


2_دعوای خیابانی:دعوای عجیب دو جوان که پس از دعواباهم سوار یک ماشین شده و میروند!


1_مامان عصبانی:درگیری لفظی و خشن زنی عصبانی با راننده ای دیگر آنهم در کنار کودکش!


مستند های جدید و تحلیل حوادث پرونده های مرموز در تلگرامایتابلهبیسفونگپآیگپسروش Secretfiles@

دیدگاه کاربران