رنگرزی الیاف نخ اکریلیک فرش ماشینی

نخ اکریلیک
منتشر شده در 24 مرداد 1398

09133624043 | WWW.ALVANZARRIS.COM | نخ اکریلیک فرش ماشینی 


الوان زرریس نطنز تولید کننده نخ اکریلیک فرش ماشینی در ایران هیت ست شده جهت استفاده در صنعت بافندگی فرش


واسطه نخ اکریلیک | مواد اولیه نخ اکریلیک

دیدگاه کاربران