میناکاری اصفهان

میناکاری روی مس اصفهان
منتشر شده در 11 تیر 1399

میناکاری روی مس


با توجه به آثار باقی مانده میناکاری شده ی مربوط به سایر شهرهای ایران مانند اصفهان نشان می دهد که پیش از این هنر مینا نه تنها در اصفهان بلکه در شهرهای مختلف ایران وجود داشته است.این هنر اصیل و زیبا و لوکس امروزه به هنر آتش و خاک و یک صنعت بزرگ در دنیا معروف شده است.

دیدگاه کاربران